Go
Up
 
นาชิเครื่องมือตัดเจาะคุณภาพสูงจากญี่ปุ่น ดอกสว่าน ดอกเอ็นมิลล์ ดอกต๊าป
ดูเป็น
เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า

ดอกสว่านไฮสปีด เคลือบ DLC เจาะอลูมิเนียม

L544_1.0 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก

ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์รุ่น DLC ผลิตจากวัสดุ HSS
เคลือบผิว DLC ใช้กับงานอลูมิเนียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

L544_3.0 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก

ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์รุ่น DLC ผลิตจากวัสดุ HSS
เคลือบผิว DLC ใช้กับงานอลูมิเนียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

L544_3.8 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก

ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์รุ่น DLC ผลิตจากวัสดุ HSS
เคลือบผิว DLC ใช้กับงานอลูมิเนียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

L544_4.5 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก

ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์รุ่น DLC ผลิตจากวัสดุ HSS
เคลือบผิว DLC ใช้กับงานอลูมิเนียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

L544_5.0 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก

ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์รุ่น DLC ผลิตจากวัสดุ HSS
เคลือบผิว DLC ใช้กับงานอลูมิเนียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

L544_5.8 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก

ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์รุ่น DLC ผลิตจากวัสดุ HSS
เคลือบผิว DLC ใช้กับงานอลูมิเนียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

L544_6.3 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก

ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์รุ่น DLC ผลิตจากวัสดุ HSS
เคลือบผิว DLC ใช้กับงานอลูมิเนียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

L544_10.0 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก

ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์รุ่น DLC ผลิตจากวัสดุ HSS
เคลือบผิว DLC ใช้กับงานอลูมิเนียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก