Go
Up
 
นาชิเครื่องมือตัดเจาะคุณภาพสูงจากญี่ปุ่น ดอกสว่าน ดอกเอ็นมิลล์ ดอกต๊าป
ดูเป็น
เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า

ดอกสว่านสีทองแบบยาว สำหรับเจาะรูลึก

L6550P_100X1.3MM G-LONG DRILL

ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ เคลือบผิว TiN เหมาะสำหรับเจาะรูลึกแบบ non-step
ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 1.0 ~ 13.0

L6550P_100X1.5MM G-LONG DRILL

ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ เคลือบผิว TiN เหมาะสำหรับเจาะรูลึกแบบ non-step
ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 1.0 ~ 13.0

L6550P_100X2.0MM G-LONG DRILL

ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ เคลือบผิว TiN เหมาะสำหรับเจาะรูลึกแบบ non-step
ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 1.0 ~ 13.0

L6550P_100X2.3MM G-LONG DRILL

ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ เคลือบผิว TiN เหมาะสำหรับเจาะรูลึกแบบ non-step
ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 1.0 ~ 13.0

L6550P_100X2.5MM G-LONG DRILL

ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ เคลือบผิว TiN เหมาะสำหรับเจาะรูลึกแบบ non-step
ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 1.0 ~ 13.0

L6550P_100X3.0MM G-LONG DRILL

ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ เคลือบผิว TiN เหมาะสำหรับเจาะรูลึกแบบ non-step
ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 1.0 ~ 13.0

L6550P_150X2.0MM G-LONG DRILL

ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ เคลือบผิว TiN
เหมาะสำหรับเจาะรูลึกแบบ non-step
ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 1.0 ~ 13.0

L6550P_150X2.2MM G-LONG DRILL

ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ เคลือบผิว TiN เหมาะสำหรับเจาะรูลึกแบบ non-step
ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 1.0 ~ 13.0

L6550P_200X5.0MM G-LONG DRILL

ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ เคลือบผิว TiN เหมาะสำหรับเจาะรูลึกแบบ non-step
ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 1.0 ~ 13.0

L6550P_150X3.5MM G-LONG DRILL

ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ เคลือบผิว TiN เหมาะสำหรับเจาะรูลึกแบบ non-step
ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 1.0 ~ 13.0

L6550P_150X4.0MM G-LONG DRILL

ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ เคลือบผิว TiN เหมาะสำหรับเจาะรูลึกแบบ non-step
ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 1.0 ~ 13.0

L6550P_150X4.2MM G-LONG DRILL

ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ เคลือบผิว TiN เหมาะสำหรับเจาะรูลึกแบบ non-step
ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 1.0 ~ 13.0

L6550P_150X5.0MM G-LONG DRILL

ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ เคลือบผิว TiN เหมาะสำหรับเจาะรูลึกแบบ non-step
ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 1.0 ~ 13.0

L6550P_150X5.5MM G-LONG DRILL

ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ เคลือบผิว TiN เหมาะสำหรับเจาะรูลึกแบบ non-step
ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 1.0 ~ 13.0

L6550P_150X6.0MM G-LONG DRILL

ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ เคลือบผิว TiN เหมาะสำหรับเจาะรูลึกแบบ non-step
ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 1.0 ~ 13.0
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก