Go
Up
 
นาชิเครื่องมือตัดเจาะคุณภาพสูงจากญี่ปุ่น ดอกสว่าน ดอกเอ็นมิลล์ ดอกต๊าป
ดูเป็น
เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า

ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ (สีทอง) ดอกสั้น

L6568P_1.2 MM G-SHORT DRILLS

ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ เคลือบสีทอง แบบสั้น
เหมาะสำหรับเหล็กคาร์บอน สเตนเลส อลูมิเนียม

L6568P_1.5 MM G-SHORT DRILLS

ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ เคลือบสีทอง แบบสั้น
เหมาะสำหรับเหล็กคาร์บอน สเตนเลส อลูมิเนียม

L6568P_1.7 MM G-SHORT DRILLS

ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ เคลือบสีทอง แบบสั้น
เหมาะสำหรับเหล็กคาร์บอน สเตนเลส อลูมิเนียม

L6568P_4.1 MM G-SHORT DRILLS

ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ เคลือบสีทอง แบบสั้น
เหมาะสำหรับเหล็กคาร์บอน สเตนเลส อลูมิเนียม

L6568P_4.8 MM G-SHORT DRILLS

ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ เคลือบสีทอง แบบสั้น
เหมาะสำหรับเหล็กคาร์บอน สเตนเลส อลูมิเนียม

L6568P_5.5 MM G-SHORT DRILLS

ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ เคลือบสีทอง แบบสั้น
เหมาะสำหรับเหล็กคาร์บอน สเตนเลส อลูมิเนียม

L6568P_6.8 MM G-SHORT DRILLS

ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ เคลือบสีทอง แบบสั้น
เหมาะสำหรับเหล็กคาร์บอน สเตนเลส อลูมิเนียม

L6568P_10.0 MM G-SHORT DRILLS

ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ เคลือบสีทอง แบบสั้น
เหมาะสำหรับเหล็กคาร์บอน สเตนเลส อลูมิเนียม

L6568P_10.5 MM G-SHORT DRILLS

ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ เคลือบสีทอง แบบสั้น
เหมาะสำหรับเหล็กคาร์บอน สเตนเลส อลูมิเนียม

L6568P_11.5 MM G-SHORT DRILLS

ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ เคลือบสีทอง แบบสั้น
เหมาะสำหรับเหล็กคาร์บอน สเตนเลส อลูมิเนียม

L6568P_12.0 MM G-SHORT DRILLS

ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ เคลือบสีทอง แบบสั้น
เหมาะสำหรับเหล็กคาร์บอน สเตนเลส อลูมิเนียม

L6568P_12.5 MM G-SHORT DRILLS

ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ เคลือบสีทอง แบบสั้น
เหมาะสำหรับเหล็กคาร์บอน สเตนเลส อลูมิเนียม
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก