Go
Up
 
นาชิเครื่องมือตัดเจาะคุณภาพสูงจากญี่ปุ่น ดอกสว่าน ดอกเอ็นมิลล์ ดอกต๊าป
ดูเป็น
เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า

ดอกเอ็นมิลล์เคลือบ GS กัดโลหะแข็งพิเศษ

L9398_1.0MM GS-MILL HARD

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์เคลือบ TiAlN สำหรับกัดโลหะแข็งพิเศษ

L9398_1.5MM GS-MILL HARD

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์เคลือบ TiAlN สำหรับกัดโลหะแข็งพิเศษ

L9398_2.0MM GS-MILL HARD

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์เคลือบ TiAlN สำหรับกัดโลหะแข็งพิเศษ

L9398_3.0MM GS-MILL HARD

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์เคลือบ TiAlN สำหรับกัดโลหะแข็งพิเศษ

L9398_4.0MM GS-MILL HARD

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์เคลือบ TiAlN สำหรับกัดโลหะแข็งพิเศษ

L9398_5.0MM GS-MILL HARD

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์เคลือบ TiAlN สำหรับกัดโลหะแข็งพิเศษ

L9398_6.0MM GS-MILL HARD

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์เคลือบ TiAlN สำหรับกัดโลหะแข็งพิเศษ

L9398_8.0MM GS-MILL HARD

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์เคลือบ TiAlN สำหรับกัดโลหะแข็งพิเศษ

L9398_10.0MM GS-MILL HARD

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์เคลือบ TiAlN สำหรับกัดโลหะแข็งพิเศษ

L9398_12.0MM GS-MILL HARD

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์เคลือบ TiAlN สำหรับกัดโลหะแข็งพิเศษ

L9398_16.0MM GS-MILL HARD

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์เคลือบ TiAlN สำหรับกัดโลหะแข็งพิเศษ
หมวดหมู่
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก