Go
Up
 
นาชิเครื่องมือตัดเจาะคุณภาพสูงจากญี่ปุ่น ดอกสว่าน ดอกเอ็นมิลล์ ดอกต๊าป
ดูเป็น
เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า

ดอกเอ็นมิลล์ 3 ฟัน กัดร่อง

L9432_3.0MM GS-MILL SLOT

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 3 ฟัน เคลือบผิว TiAlN
สำหรับกัดร่อง Slotting โดยเฉพาะ

L9432_4.0MM GS-MILL SLOT

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 3 ฟัน เคลือบผิว TiAlN
สำหรับกัดร่อง Slotting โดยเฉพาะ

L9432_5.0MM GS-MILL SLOT

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 3 ฟัน เคลือบผิว TiAlN
สำหรับกัดร่อง Slotting โดยเฉพาะ

L9432_6.0MM GS-MILL SLOT

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 3 ฟัน เคลือบผิว TiAlN
สำหรับกัดร่อง Slotting โดยเฉพาะ

L9432_8.0MM GS-MILL SLOT

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 3 ฟัน เคลือบผิว TiAlN
สำหรับกัดร่อง Slotting โดยเฉพาะ

L9432_10.0MM GS-MILL SLOT

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 3 ฟัน เคลือบผิว TiAlN
สำหรับกัดร่อง Slotting โดยเฉพาะ

L9432_12.0MM GS-MILL SLOT

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 3 ฟัน เคลือบผิว TiAlN
สำหรับกัดร่อง Slotting โดยเฉพาะ

L9432_16.0MM GS-MILL SLOT

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 3 ฟัน เคลือบผิว TiAlN
สำหรับกัดร่อง Slotting โดยเฉพาะ
หมวดหมู่
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก