Go
Up
 
นาชิเครื่องมือตัดเจาะคุณภาพสูงจากญี่ปุ่น ดอกสว่าน ดอกเอ็นมิลล์ ดอกต๊าป
ดูเป็น
เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า

ดอกสว่านไฮสปีด ก้านตรง (นิ้ว)

L501A_3/64" (สีเงิน)ดอกสว่านเจาะเหล็ก

ดอกสว่านไฮสปีดระบบนิ้ว เหมาะสำหรับงานอลูมิเนียม
ขนาดที่มีจำหน่าย 1/64"" ~ 1/2""

L501A_1/16" (สีเงิน)ดอกสว่านเจาะเหล็ก

ดอกสว่านไฮสปีดระบบนิ้ว เหมาะสำหรับงานอลูมิเนียม
ขนาดที่มีจำหน่าย 1/64"" ~ 1/2""

L501A_5/64" (สีเงิน)ดอกสว่านเจาะเหล็ก

ดอกสว่านไฮสปีดระบบนิ้ว เหมาะสำหรับงานอลูมิเนียม
ขนาดที่มีจำหน่าย 1/64"" ~ 1/2""

L501A_3/32" (สีเงิน)ดอกสว่านเจาะเหล็ก

ดอกสว่านไฮสปีดระบบนิ้ว เหมาะสำหรับงานอลูมิเนียม
ขนาดที่มีจำหน่าย 1/64"" ~ 1/2""

L501A_7/64" (สีเงิน)ดอกสว่านเจาะเหล็ก

ดอกสว่านไฮสปีดระบบนิ้ว เหมาะสำหรับงานอลูมิเนียม
ขนาดที่มีจำหน่าย 1/64"" ~ 1/2""

L501A_1/8" (สีเงิน)ดอกสว่านเจาะเหล็ก

ดอกสว่านไฮสปีดระบบนิ้ว เหมาะสำหรับงานอลูมิเนียม
ขนาดที่มีจำหน่าย 1/64"" ~ 1/2""

L501A_9/64" (สีเงิน)ดอกสว่านเจาะเหล็ก

ดอกสว่านไฮสปีดระบบนิ้ว เหมาะสำหรับงานอลูมิเนียม
ขนาดที่มีจำหน่าย 1/64"" ~ 1/2""

L501A_5/32" (สีเงิน)ดอกสว่านเจาะเหล็ก

ดอกสว่านไฮสปีดระบบนิ้ว เหมาะสำหรับงานอลูมิเนียม
ขนาดที่มีจำหน่าย 1/64"" ~ 1/2""

L501A_11/64" (สีเงิน)ดอกสว่านเจาะเหล็ก

ดอกสว่านไฮสปีดระบบนิ้ว เหมาะสำหรับงานอลูมิเนียม
ขนาดที่มีจำหน่าย 1/64"" ~ 1/2""

L501A_3/16" (สีเงิน)ดอกสว่านเจาะเหล็ก

ดอกสว่านไฮสปีดระบบนิ้ว เหมาะสำหรับงานอลูมิเนียม
ขนาดที่มีจำหน่าย 1/64"" ~ 1/2""

L501A_13/64" (สีเงิน)ดอกสว่านเจาะเหล็ก

ดอกสว่านไฮสปีดระบบนิ้ว เหมาะสำหรับงานอลูมิเนียม
ขนาดที่มีจำหน่าย 1/64"" ~ 1/2""

L501A_7/32" (สีเงิน)ดอกสว่านเจาะเหล็ก

ดอกสว่านไฮสปีดระบบนิ้ว เหมาะสำหรับงานอลูมิเนียม
ขนาดที่มีจำหน่าย 1/64"" ~ 1/2""

L501A_15/64" (สีเงิน)ดอกสว่านเจาะเหล็ก

ดอกสว่านไฮสปีดระบบนิ้ว เหมาะสำหรับงานอลูมิเนียม
ขนาดที่มีจำหน่าย 1/64"" ~ 1/2""

L501A_1/4" (สีเงิน)ดอกสว่านเจาะเหล็ก

ดอกสว่านไฮสปีดระบบนิ้ว เหมาะสำหรับงานอลูมิเนียม
ขนาดที่มีจำหน่าย 1/64"" ~ 1/2""

L501A_17/64" (สีเงิน)ดอกสว่านเจาะเหล็ก

ดอกสว่านไฮสปีดระบบนิ้ว เหมาะสำหรับงานอลูมิเนียม
ขนาดที่มีจำหน่าย 1/64"" ~ 1/2""

L501A_9/32" (สีเงิน)ดอกสว่านเจาะเหล็ก

ดอกสว่านไฮสปีดระบบนิ้ว เหมาะสำหรับงานอลูมิเนียม
ขนาดที่มีจำหน่าย 1/64"" ~ 1/2""
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก