Go
Up
 
นาชิเครื่องมือตัดเจาะคุณภาพสูงจากญี่ปุ่น ดอกสว่าน ดอกเอ็นมิลล์ ดอกต๊าป
ดูเป็น
เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า

ต๊าปร่องตรง

L6962_M1.4X0.3 GUN TAP

ดอกต๊าปไฮสปีดร่องตรง

L6962_M1.7X0.35 GUN TAP

ดอกต๊าปไฮสปีดร่องตรง

L6962_M2.0X0.4 GUN TAP

ดอกต๊าปไฮสปีดร่องตรง

L6962_M2.5X0.45 GUN TAP

ดอกต๊าปไฮสปีดร่องตรง

L6962_M2.6X0.45 GUN TAP

ดอกต๊าปไฮสปีดร่องตรง

L6962_M3.0X0.5 GUN TAP

ดอกต๊าปไฮสปีดโคบอลต์ร่องตรงสำหรับสแตนเลส

L6962_M4.0X0.7 GUN TAP

ดอกต๊าปไฮสปีดร่องตรง

L6962_M5.0X0.8 GUN TAP

ดอกต๊าปไฮสปีดร่องตรง

L6962_M6.0X1.0 GUN TAP

ดอกต๊าปไฮสปีดร่องตรง

L6962_M7.0X1.0 GUN TAP

ดอกต๊าปไฮสปีดร่องตรง

L6962_M8.0X1.0 GUN TAP

ดอกต๊าปไฮสปีดร่องตรง

L6962_M8.0X1.25 GUN TAP

ดอกต๊าปไฮสปีดร่องตรง

L6962_M10.0X1.25 GUN TAP

ดอกต๊าปไฮสปีดร่องตรง

L6962_M10.0X1.5 GUN TAP

ดอกต๊าปไฮสปีดร่องตรง

L6962_M12.0X1.5 GUN TAP

ดอกต๊าปไฮสปีดร่องตรง

L6962_M12.0X1.75 GUN TAP

ดอกต๊าปไฮสปีดร่องตรง

L6962_M14.0X1.5 GUN TAP

ดอกต๊าปไฮสปีดร่องตรง

L6962_M14.0X2.0 GUN TAP

ดอกต๊าปไฮสปีดร่องตรง

L6962_M16.0X1.5 GUN TAP

ดอกต๊าปไฮสปีดร่องตรง

L6962_M16.0X2.0 GUN TAP

ดอกต๊าปไฮสปีดร่องตรง

L6962_M18.0X1.5 GUN TAP

ดอกต๊าปไฮสปีดร่องตรง
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก