Go
Up
 
นาชิเครื่องมือตัดเจาะคุณภาพสูงจากญี่ปุ่น ดอกสว่าน ดอกเอ็นมิลล์ ดอกต๊าป
ดูเป็น
เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า

ต๊าปร่องตรงสแตนเลส

L6966_M2.0X0.4 GUN TAP SUS

ดอกต๊าปไฮสปีดโคบอลต์ร่องตรงสำหรับสแตนเลส

L6966_M2.6X0.45 GUN TAP SUS

ดอกต๊าปไฮสปีดโคบอลต์ร่องตรงสำหรับสแตนเลส

L6966_M3.0X0.5 GUN TAP SUS

ดอกต๊าปไฮสปีดโคบอลต์ร่องตรงสำหรับสแตนเลส

L6966_M4.0X0.7 GUN TAP SUS

ดอกต๊าปไฮสปีดโคบอลต์ร่องตรงสำหรับสแตนเลส

L6966_M5.0X0.8 GUN TAP SUS

ดอกต๊าปไฮสปีดโคบอลต์ร่องตรงสำหรับสแตนเลส

L6966_M6.0X1.0 GUN TAP SUS

ดอกต๊าปไฮสปีดโคบอลต์ร่องตรงสำหรับสแตนเลส

L6966_M8.0X1.25 GUN TAP SUS

ดอกต๊าปไฮสปีดโคบอลต์ร่องตรงสำหรับสแตนเลส

L6966_M10.0X1.25 GUN TAP SUS

ดอกต๊าปไฮสปีดโคบอลต์ร่องตรงสำหรับสแตนเลส

L6966_M10.0X1.5 GUN TAP SUS

ดอกต๊าปไฮสปีดโคบอลต์ร่องตรงสำหรับสแตนเลส

L6966_M12.0X1.25 GUN TAP SUS

ดอกต๊าปไฮสปีดโคบอลต์ร่องตรงสำหรับสแตนเลส

L6966_M12.0X1.5 GUN TAP SUS

ดอกต๊าปไฮสปีดโคบอลต์ร่องตรงสำหรับสแตนเลส

L6966_M12.0X1.75 GUN TAP SUS

ดอกต๊าปไฮสปีดโคบอลต์ร่องตรงสำหรับสแตนเลส

L6966_M14.0X1.5 GUN TAP SUS

ดอกต๊าปไฮสปีดโคบอลต์ร่องตรงสำหรับสแตนเลส

L6966_M14.0X2.0 GUN TAP SUS

ดอกต๊าปไฮสปีดโคบอลต์ร่องตรงสำหรับสแตนเลส

L6966_M16.0X1.5 GUN TAP SUS

ดอกต๊าปไฮสปีดโคบอลต์ร่องตรงสำหรับสแตนเลส

L6966_M18.0X1.5 GUN TAP SUS

ดอกต๊าปไฮสปีดโคบอลต์ร่องตรงสำหรับสแตนเลส

L6966_M18.0X2.5 GUN TAP SUS

ดอกต๊าปไฮสปีดโคบอลต์ร่องตรงสำหรับสแตนเลส

L6966_M20.0X2.5 GUN TAP SUS

ดอกต๊าปไฮสปีดโคบอลต์ร่องตรงสำหรับสแตนเลส
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก