Go
Up
 
นาชิเครื่องมือตัดเจาะคุณภาพสูงจากญี่ปุ่น ดอกสว่าน ดอกเอ็นมิลล์ ดอกต๊าป
ดูเป็น
เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า

ต๊าปร่องเกลียว

L6964_M2.0X0.4 SPIRAL FLUTE TAP

ต๊าปร่องเกลียว เคลือบอ๊อกไซค์ พร้อมระบบ Taflet Relief
ให้ความเที่ยงตรงแม่นยำและทนทานกว่าต๊าปทั่วไปในท้องตลาด ขนาด 2 mm

L6964_M2.5X0.45 SPIRAL FLUTE TAP

ต๊าปร่องเกลียว เคลือบอ๊อกไซค์ พร้อมระบบ Taflet Relief
ให้ความเที่ยงตรงแม่นยำและทนทานกว่าต๊าปทั่วไปในท้องตลาด ขนาด 2.5 mm

L6964_M2.6X0.45 SPIRAL FLUTE TAP

ต๊าปร่องเกลียว เคลือบอ๊อกไซค์ พร้อมระบบ Taflet Relief
ให้ความเที่ยงตรงแม่นยำและทนทานกว่าต๊าปทั่วไปในท้องตลาด ขนาด 2.6 mm

L6964_M3.0X0.5 SPIRAL FLUTE TAP

ต๊าปร่องเกลียว เคลือบอ๊อกไซค์ พร้อมระบบ Taflet Relief
ให้ความเที่ยงตรงแม่นยำและทนทานกว่าต๊าปทั่วไปในท้องตลาด ขนาด 3 mm

L6964_M4.0X0.7 SPIRAL FLUTE TAP

ต๊าปร่องเกลียว เคลือบอ๊อกไซค์ พร้อมระบบ Taflet Relief
ให้ความเที่ยงตรงแม่นยำและทนทานกว่าต๊าปทั่วไปในท้องตลาด ขนาด 4 mm

L6964_M5.0X0.8 SPIRAL FLUTE TAP

ต๊าปร่องเกลียว เคลือบอ๊อกไซค์ พร้อมระบบ Taflet Relief
ให้ความเที่ยงตรงแม่นยำและทนทานกว่าต๊าปทั่วไปในท้องตลาด ขนาด 5 mm

L6964(L6904)_M6.0X0.75 SPIRAL FLUTE TAP

ต๊าปร่องเกลียว เคลือบอ๊อกไซค์ พร้อมระบบ Taflet Relief
ให้ความเที่ยงตรงแม่นยำและทนทานกว่าต๊าปทั่วไปในท้องตลาด ขนาด 6 mm

L6964_M6.0X1.0 SPIRAL FLUTE TAP

ต๊าปร่องเกลียว เคลือบอ๊อกไซค์ พร้อมระบบ Taflet Relief
ให้ความเที่ยงตรงแม่นยำและทนทานกว่าต๊าปทั่วไปในท้องตลาด ขนาด 6 mm

L6964_M7.0X1.0 SPIRAL FLUTE TAP

ต๊าปร่องเกลียว เคลือบอ๊อกไซค์ พร้อมระบบ Taflet Relief
ให้ความเที่ยงตรงแม่นยำและทนทานกว่าต๊าปทั่วไปในท้องตลาด ขนาด 7 mm

L6964_M8.0X1.0 SPIRAL FLUTE TAP

ต๊าปร่องเกลียว เคลือบอ๊อกไซค์ พร้อมระบบ Taflet Relief
ให้ความเที่ยงตรงแม่นยำและทนทานกว่าต๊าปทั่วไปในท้องตลาด ขนาด 8 mm

L6964_M8.0X1.25 SPIRAL FLUTE TAP

ต๊าปร่องเกลียว เคลือบอ๊อกไซค์ พร้อมระบบ Taflet Relief
ให้ความเที่ยงตรงแม่นยำและทนทานกว่าต๊าปทั่วไปในท้องตลาด ขนาด 8 mm

L6964_M10.0X1.25 SPIRAL FLUTE TAP

ต๊าปร่องเกลียว เคลือบอ๊อกไซค์ พร้อมระบบ Taflet Relief
ให้ความเที่ยงตรงแม่นยำและทนทานกว่าต๊าปทั่วไปในท้องตลาด ขนาด 10.0 mm

L6964_M10.0X1.5 SPIRAL FLUTE TAP

ต๊าปร่องเกลียว เคลือบอ๊อกไซค์ พร้อมระบบ Taflet Relief
ให้ความเที่ยงตรงแม่นยำและทนทานกว่าต๊าปทั่วไปในท้องตลาด ขนาด 10.0 mm

L6964_M12.0X1.5 SPIRAL FLUTE TAP

ต๊าปร่องเกลียว เคลือบอ๊อกไซค์ พร้อมระบบ Taflet Relief
ให้ความเที่ยงตรงแม่นยำและทนทานกว่าต๊าปทั่วไปในท้องตลาด ขนาด 12.0 mm

L6964_M12.0X1.75 SPIRAL FLUTE TAP

ต๊าปร่องเกลียว เคลือบอ๊อกไซค์ พร้อมระบบ Taflet Relief
ให้ความเที่ยงตรงแม่นยำและทนทานกว่าต๊าปทั่วไปในท้องตลาด ขนาด 12.0 mm

L6964_M14.0X1.5 SPIRAL FLUTE TAP

ต๊าปร่องเกลียว เคลือบอ๊อกไซค์ พร้อมระบบ Taflet Relief
ให้ความเที่ยงตรงแม่นยำและทนทานกว่าต๊าปทั่วไปในท้องตลาด ขนาด 14.0 mm

L6964_M14.0X2.0 SPIRAL FLUTE TAP

ต๊าปร่องเกลียว เคลือบอ๊อกไซค์ พร้อมระบบ Taflet Relief
ให้ความเที่ยงตรงแม่นยำและทนทานกว่าต๊าปทั่วไปในท้องตลาด ขนาด 14.0 mm

L6964_M16.0X1.5 SPIRAL FLUTE TAP

ต๊าปร่องเกลียว เคลือบอ๊อกไซค์ พร้อมระบบ Taflet Relief
ให้ความเที่ยงตรงแม่นยำและทนทานกว่าต๊าปทั่วไปในท้องตลาด ขนาด 16.0 mm

L6964_M16.0X2.0 SPIRAL FLUTE TAP

ต๊าปร่องเกลียว เคลือบอ๊อกไซค์ พร้อมระบบ Taflet Relief
ให้ความเที่ยงตรงแม่นยำและทนทานกว่าต๊าปทั่วไปในท้องตลาด ขนาด 16.0 mm

L6964_M18.0X1.5 SPIRAL FLUTE TAP

ต๊าปร่องเกลียว เคลือบอ๊อกไซค์ พร้อมระบบ Taflet Relief
ให้ความเที่ยงตรงแม่นยำและทนทานกว่าต๊าปทั่วไปในท้องตลาด ขนาด 18.0 mm

L6964_M18.0X2.5 SPIRAL FLUTE TAP

ต๊าปร่องเกลียว เคลือบอ๊อกไซค์ พร้อมระบบ Taflet Relief
ให้ความเที่ยงตรงแม่นยำและทนทานกว่าต๊าปทั่วไปในท้องตลาด ขนาด 18.0 mm
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก