Go
Up
 
นาชิเครื่องมือตัดเจาะคุณภาพสูงจากญี่ปุ่น ดอกสว่าน ดอกเอ็นมิลล์ ดอกต๊าป
ดูเป็น
เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า

ต๊าปร่องเกลียว OVERSIZE

L6914_M3X0.5 T SPIRAL TAP OVERSIZE

ต๊าปร่องเกลียวแบบ ขนาดใหญ่พิเศษ

L6914_M4X0.7 T SPIRAL TAP OVERSIZE

ต๊าปร่องเกลียวแบบ ขนาดใหญ่พิเศษ

L6914_M5X0.8 T SPIRAL TAP OVERSIZE

ต๊าปร่องเกลียวแบบ ขนาดใหญ่พิเศษ

L6914_M6X1.0 T SPIRAL TAP OVERSIZE

ต๊าปร่องเกลียวแบบ ขนาดใหญ่พิเศษ

L6914_M8X1.25 T SPIRAL TAP OVERSIZE

ต๊าปร่องเกลียวแบบ ขนาดใหญ่พิเศษ

L6914_M10X1.25 T SPIRAL TAP OVERSIZE

ต๊าปร่องเกลียวแบบ ขนาดใหญ่พิเศษ

L6914_M10X1.5 T SPIRAL TAP OVERSIZE

ต๊าปร่องเกลียวแบบ ขนาดใหญ่พิเศษ

L6914_M12X1.25 T SPIRAL TAP OVERSIZE

ต๊าปร่องเกลียวแบบ ขนาดใหญ่พิเศษ

L6914_M12X1.50 T SPIRAL TAP OVERSIZE

ต๊าปร่องเกลียวแบบ ขนาดใหญ่พิเศษ

L6914_M12X1.75 T SPIRAL TAP OVERSIZE

ต๊าปร่องเกลียวแบบ ขนาดใหญ่พิเศษ
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก