Go
Up
 
นาชิเครื่องมือตัดเจาะคุณภาพสูงจากญี่ปุ่น ดอกสว่าน ดอกเอ็นมิลล์ ดอกต๊าป
ดูเป็น
เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า

ต๊าปร่องเกลียวสแตนเลส

L6968_M3.0X0.5 SPIRAL FLUTE TAP SUS

ต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลส เคลือบอ๊อกไซค์

L6968_M4.0X0.7 SPIRAL FLUTE TAP SUS

ต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลส เคลือบอ๊อกไซค์

L6968_M5.0X0.8 SPIRAL FLUTE TAP SUS

ต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลส เคลือบอ๊อกไซค์

L6968_M6.0X1.0 SPIRAL FLUTE TAP SUS

ต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลส เคลือบอ๊อกไซค์

L6968_M8.0X1.25 SPIRAL FLUTE TAP SUS

ต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลส เคลือบอ๊อกไซค์

L6968_M10.0X1.25 SPIRAL FLUTE TAP SUS

ต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลส เคลือบอ๊อกไซค์

L6968_M10.0X1.5 SPIRAL FLUTE TAP SUS

ต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลส เคลือบอ๊อกไซค์

L6968_M12.0X1.25 SPIRAL FLUTE TAP SUS

ต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลส เคลือบอ๊อกไซค์

L6968_M12.0X1.5 SPIRAL FLUTE TAP SUS

ต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลส เคลือบอ๊อกไซค์

L6968_M12.0X1.75 SPIRAL FLUTE TAP SUS

ต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลส เคลือบอ๊อกไซค์

L6968_M14.0X1.5 SPIRAL FLUTE TAP SUS

ต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลส เคลือบอ๊อกไซค์

L6968_M14.0X2.0 SPIRAL FLUTE TAP SUS

ต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลส เคลือบอ๊อกไซค์

L6968_M16.0X1.5 SPIRAL FLUTE TAP SUS

ต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลส เคลือบอ๊อกไซค์

L6968_M16.0X2.0 SPIRAL FLUTE TAP SUS

ต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลส เคลือบอ๊อกไซค์
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก