Go
Up
 
นาชิเครื่องมือตัดเจาะคุณภาพสูงจากญี่ปุ่น ดอกสว่าน ดอกเอ็นมิลล์ ดอกต๊าป
ดูเป็น
เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า

ต๊าปเกลียวสำหรับเหล็ก

L6972_M2X0.4(B4ต๊าปรีดเกลียวเหล็ก

ดอกต๊าปเกลียวไฮสปีดแบบรีดเกลียวสำหรับเหล็ก

L6972_M3X0.5(B5)ต๊าปรีดเกลียวเหล็ก

ดอกต๊าปเกลียวไฮสปีดแบบรีดเกลียวสำหรับเหล็ก

L6972_M4X0.7(B6)ต๊าปรีดเกลียวเหล็ก

ดอกต๊าปเกลียวไฮสปีดแบบรีดเกลียวสำหรับเหล็ก

L6972_M5X0.8(B6)ต๊าปรีดเกลียวเหล็ก

ดอกต๊าปเกลียวไฮสปีดแบบรีดเกลียวสำหรับเหล็ก

L6972_M6X1.0(B7)ต๊าปรีดเกลียวเหล็ก

ดอกต๊าปเกลียวไฮสปีดแบบรีดเกลียวสำหรับเหล็ก

L6972_M8X1.25(B7)ต๊าปรีดเกลียวเหล็ก

ดอกต๊าปเกลียวไฮสปีดแบบรีดเกลียวสำหรับเหล็ก

L6972_M10X1.25(B7)ต๊าปรีดเกลียวเหล็ก

ดอกต๊าปเกลียวไฮสปีดแบบรีดเกลียวสำหรับเหล็ก

L6972_M10X1.5(B7)ต๊าปรีดเกลียวเหล็ก

ดอกต๊าปเกลียวไฮสปีดแบบรีดเกลียวสำหรับเหล็ก
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก