Go
Up
 
นาชิเครื่องมือตัดเจาะคุณภาพสูงจากญี่ปุ่น ดอกสว่าน ดอกเอ็นมิลล์ ดอกต๊าป
ดูเป็น
เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า

ดอกเอ็นมิลล์เคลือบ AlCr 4 ฟัน

L9444_1.0MM VG MILL CARBIDE FOUR FLUTES

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 4 ฟัน เคลือบผิว VG

L9444_2.0MM VG MILL CARBIDE FOUR FLUTES

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 4 ฟัน เคลือบผิว VG

L9444_3.0MM VG MILL CARBIDE FOUR FLUTES

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 4 ฟัน เคลือบผิว VG

L9444_4.0MM VG MILL CARBIDE FOUR FLUTES

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 4 ฟัน เคลือบผิว VG

L9444_5.0MM VG MILL CARBIDE FOUR FLUTES

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 4 ฟัน เคลือบผิว VG

L9444_6.0MM VG MILL CARBIDE FOUR FLUTES

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 4 ฟัน เคลือบผิว VG

L9444_8.0MM VG MILL CARBIDE FOUR FLUTES

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 4 ฟัน เคลือบผิว VG

L9444_10.0MM VG MILL CARBIDE FOUR FLUTES

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 4 ฟัน เคลือบผิว VG

L9444_12.0MM VG MILL CARBIDE FOUR FLUTES

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 4 ฟัน เคลือบผิว VG
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก