Go
Up
 
นาชิเครื่องมือตัดเจาะคุณภาพสูงจากญี่ปุ่น ดอกสว่าน ดอกเอ็นมิลล์ ดอกต๊าป
ดูเป็น
เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า

ดอกเอ็นมิลล์เคลือบ Xs 4 ฟัน

L9472_2.0MM X'S MILL 4-FLUTE

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 4 ฟัน เคลือบผิว X's
สามารถกัดเหล็กได้ถึง 55HRC

L9472_2.5MM X'S MILL 4-FLUTE

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 4 ฟัน เคลือบผิว X's
สามารถกัดเหล็กได้ถึง 55HRC

L9472_3.0MM X'S MILL 4-FLUTE

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 4 ฟัน เคลือบผิว X's
สามารถกัดเหล็กได้ถึง 55HRC

L9472_3.5MM X'S MILL 4-FLUTE

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 4 ฟัน เคลือบผิว X's
สามารถกัดเหล็กได้ถึง 55HRC

L9472_4.0MM X'S MILL 4-FLUTE

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 4 ฟัน เคลือบผิว X's
สามารถกัดเหล็กได้ถึง 55HRC

L9472_4.5MM X'S MILL 4-FLUTE

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 4 ฟัน เคลือบผิว X's
สามารถกัดเหล็กได้ถึง 55HRC

L9472_5.0MM X'S MILL 4-FLUTE

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 4 ฟัน เคลือบผิว X's
สามารถกัดเหล็กได้ถึง 55HRC

L9472_6.0MM X'S MILL 4-FLUTE

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 4 ฟัน เคลือบผิว X's
สามารถกัดเหล็กได้ถึง 55HRC

L9472_13.0MM X'S MILL 4-FLUTE

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 4 ฟัน เคลือบผิว X's
สามารถกัดเหล็กได้ถึง 55HRC

L9472_16.0MM X'S MILL 4-FLUTE

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 4 ฟัน เคลือบผิว X's
สามารถกัดเหล็กได้ถึง 55HRC

L9472_18.0MM X'S MILL 4-FLUTE

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 4 ฟัน เคลือบผิว X's
สามารถกัดเหล็กได้ถึง 55HRC
หมวดหมู่
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก