Go
Up
 
นาชิเครื่องมือตัดเจาะคุณภาพสูงจากญี่ปุ่น ดอกสว่าน ดอกเอ็นมิลล์ ดอกต๊าป

สินค้าที่ติดแท็กด้วย' HSS Drills Taper Shank'

ดูเป็น
เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า

L602_1" ดอกสว่านก้านเทเปอร์

ดอกสว่านไฮสปีดก้านเตเปอร์ สามารถใช้ได้กับวัสดุหลายประเภท เช่น
เหล็กเกรดไม่แข็ง เหล็กอัลลอย เหล็กหล่อ และเหล็กชนิดอื่นๆ
ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 7.0 ~ 100.0 และมีระบบนิ้วจำหน่าย

L602_1/2" MT1 ดอกสว่านก้านเทเปอร์

ดอกสว่านไฮสปีดก้านเตเปอร์ สามารถใช้ได้กับวัสดุหลายประเภท เช่น
เหล็กเกรดไม่แข็ง เหล็กอัลลอย เหล็กหล่อ และเหล็กชนิดอื่นๆ
ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 7.0 ~ 100.0 และมีระบบนิ้วจำหน่าย

L602_1/2" MT2 ดอกสว่านก้านเทเปอร์

ดอกสว่านไฮสปีดก้านเตเปอร์ สามารถใช้ได้กับวัสดุหลายประเภท
เช่น เหล็กเกรดไม่แข็ง เหล็กอัลลอย เหล็กหล่อ และเหล็กชนิดอื่นๆ
ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 7.0 ~ 100.0 และมีระบบนิ้วจำหน่าย

L602_1/4" ดอกสว่านก้านเทเปอร์

ดอกสว่านไฮสปีดก้านเตเปอร์ สามารถใช้ได้กับวัสดุหลายประเภท เช่น
เหล็กเกรดไม่แข็ง เหล็กอัลลอย เหล็กหล่อ และเหล็กชนิดอื่นๆ
ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 7.0 ~ 100.0 และมีระบบนิ้วจำหน่าย

L602_1/8" ดอกสว่านก้านเทเปอร์

ดอกสว่านไฮสปีดก้านเตเปอร์ สามารถใช้ได้กับวัสดุหลายประเภท เช่น
เหล็กเกรดไม่แข็ง เหล็กอัลลอย เหล็กหล่อ และเหล็กชนิดอื่นๆ
ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 7.0 ~ 100.0 และมีระบบนิ้วจำหน่าย

L602_10.0 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์

ดอกสว่านไฮสปีดก้านเตเปอร์ สามารถใช้ได้กับวัสดุหลายประเภท เช่น
เหล็กเกรดไม่แข็ง เหล็กอัลลอย เหล็กหล่อ และเหล็กชนิดอื่นๆ
ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 7.0 ~ 100.0 และมีระบบนิ้วจำหน่าย

L602_10.1 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์

ดอกสว่านไฮสปีดก้านเตเปอร์ สามารถใช้ได้กับวัสดุหลายประเภท เช่น
เหล็กเกรดไม่แข็ง เหล็กอัลลอย เหล็กหล่อ และเหล็กชนิดอื่นๆ
ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 7.0 ~ 100.0 และมีระบบนิ้วจำหน่าย

L602_10.2 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์

ดอกสว่านไฮสปีดก้านเตเปอร์ สามารถใช้ได้กับวัสดุหลายประเภท เช่น
เหล็กเกรดไม่แข็ง เหล็กอัลลอย เหล็กหล่อ และเหล็กชนิดอื่นๆ
ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 7.0 ~ 100.0 และมีระบบนิ้วจำหน่าย
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก