Go
Up
 
นาชิเครื่องมือตัดเจาะคุณภาพสูงจากญี่ปุ่น ดอกสว่าน ดอกเอ็นมิลล์ ดอกต๊าป

สินค้าที่ติดแท็กด้วย' ดอกเอ็นมิลล์'

ดูเป็น
เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า

L6210_10.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 4เขี้ยว

ดอกเอ็นมิลล์ไฮสปีดโคบอลต์ 4 ฟัน ช่วงกัดมาตรฐาน
เหมาะสำหรับกัดงานด้านข้าง ใช้ได้กับงานหลายประเภท
ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 2.5 ~ 50.0

L6210_11.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 4เขี้ยว

ดอกเอ็นมิลล์ไฮสปีดโคบอลต์ 4 ฟัน ช่วงกัดมาตรฐาน
เหมาะสำหรับกัดงานด้านข้าง ใช้ได้กับงานหลายประเภท
ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 2.5 ~ 50.0

L6210_12.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 4เขี้ยว

ดอกเอ็นมิลล์ไฮสปีดโคบอลต์ 4 ฟัน ช่วงกัดมาตรฐาน
เหมาะสำหรับกัดงานด้านข้าง ใช้ได้กับงานหลายประเภท
ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 2.5 ~ 50.0

L6210_13.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 4เขี้ยว

ดอกเอ็นมิลล์ไฮสปีดโคบอลต์ 4 ฟัน ช่วงกัดมาตรฐาน
เหมาะสำหรับกัดงานด้านข้าง ใช้ได้กับงานหลายประเภท
ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 2.5 ~ 50.

L6210_14.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 4เขี้ยว

ดอกเอ็นมิลล์ไฮสปีดโคบอลต์ 4 ฟัน ช่วงกัดมาตรฐาน
เหมาะสำหรับกัดงานด้านข้าง ใช้ได้กับงานหลายประเภท
ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 2.5 ~ 50.0

L6210_15.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 4เขี้ยว

ดอกเอ็นมิลล์ไฮสปีดโคบอลต์ 4 ฟัน ช่วงกัดมาตรฐาน
เหมาะสำหรับกัดงานด้านข้าง ใช้ได้กับงานหลายประเภท
ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 2.5 ~ 50.0

L6210_16.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 4เขี้ยว

ดอกเอ็นมิลล์ไฮสปีดโคบอลต์ 4 ฟัน ช่วงกัดมาตรฐาน
เหมาะสำหรับกัดงานด้านข้าง ใช้ได้กับงานหลายประเภท
ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 2.5 ~ 50.0

L6210_17.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 4เขี้ยว

ดอกเอ็นมิลล์ไฮสปีดโคบอลต์ 4 ฟัน ช่วงกัดมาตรฐาน
เหมาะสำหรับกัดงานด้านข้าง ใช้ได้กับงานหลายประเภท
ขนาดที่มีจำหน่าย Dia 2.5 ~ 50.0
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก